Actievoorwaarden Pink Ribbon

Voorwaarden acties & evenementen voor Pink Ribbon

Super dat je in actie wilt komen voor Pink Ribbon! Neem voordat je start de onderstaande actievoorwaarden goed door.


Actievoorwaarden voor het organiseren van een evenement of actie

We zijn iedereen die een actie of evenement voor Pink Ribbon organiseert ontzettend dankbaar. Pink Ribbon heeft als doel een beter en langer leven voor de borstkankerpatiënt. Daarom financiert Pink Ribbon projecten en onderzoeken die daaraan bijdragen. Om deze onderzoeken te kunnen financieren is veel geld nodig. Daarom vinden we het ontzettend fijn dat jij ons wilt helpen.

Om ervoor te zorgen dat jouw actie of evenement aansluit op onze missie en doelstellingen, hanteren we de volgende actievoorwaarden:

 • Jouw actie of evenement sluit aan bij onze missie: een beter en langer leven voor de borstkankerpatiënt. Dit betekent dat de actie of het evenement geen betrekking heeft op risicofactoren van borstkanker zoals alcohol en tabak. Daarnaast vinden we acties en evenementen die erotisch of pornografisch getint zijn niet gepast.

 • Je bent transparant over eventueel gemaakte kosten en over het bedrag dat je met de actie of het product afdraag aan Pink Ribbon. De financiële afdracht vindt plaats binnen 2 weken na het eindigen van je evenement/actie.

 • Zodra je je actie hebt voltooid stort je de opbrengst op je actiepagina die je op het platform hebt aangemaakt.

 • Wanneer je iets wil communiceren over de afdracht of de donatie aan Pink Ribbon, denk er dan aan dat de boodschap helder en transparant is; hoe je Pink Ribbon steunt en hoe de donatie tot stand komt. Bijvoorbeeld: “X euro van je inschrijfgeld doneren wij aan Pink Ribbon”. Of: “Per verkocht product doneren wij X% van de verkoopprijs aan Pink Ribbon”. Indien je twijfelt over de wijze waarop je over de afdracht communiceert, neem dan contact met ons op via acties@pinkribbon.nl.

 • We hebben een actielogo ontwikkeld, zodat je eenvoudig kunt communiceren dat de actie of het evenement vóór Pink Ribbon wordt georganiseerd. Oftewel Pink Ribbon is de begunstigde. Als je ‘Pink Ribbon’ in de naam van het product of evenement wilt verwerken, is het alleen toegestaan “ … actie voor Pink Ribbon” te gebruiken. Het actielogo mag niet worden bewerkt en het gebruik ervan is uitsluitend toegestaan met onze voorafgaande toestemming via acties@pinkribbon.nl.

 • Product placement: het plaatsen van het ‘in actie voor’ logo op een product is niet toegestaan mits hierover van te voren met Pink Ribbon afspraken zijn gemaakt. Neem hierover contact met ons op via acties@pinkribbon.nl

 • Alle uitingen met betrekking tot borstkanker/Pink Ribbon en uitingen waarin het actielogo wordt afgebeeld,
  moeten vooraf schriftelijk door ons worden goedgekeurd via acties@pinkribbon.nl. Dit omdat wij hierin zorgvuldig te werk gaan. Zo nodig laten wij uitingen over dit onderwerp beoordelen door (medisch) specialisten. De communicatie-uitingen dienen respectvol en feitelijk juist te zijn.

 • Jouw actie of evenement wordt volledig voor jouw risico georganiseerd. Pink Ribbon is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) (toekomstige) schade die jij lijdt en/of mocht lijden in verband met jouw evenement of actie en al hetgeen dat daaruit voortvloeit. Je vrijwaart Pink Ribbon van alle aanspraken van derden die verband houden met jouw evenement of actie. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle (toekomstige) schade en/of kosten die een andere partij in verband met een dergelijke aanspraak lijdt of maakt.

 • Door het organiseren van jouw evenement of actie geef je Pink Ribbon toestemming je gegevens te gebruiken voor communicatie- en/of wervingsdoeleinden.

 • Als derde(n) of Pink Ribbon een evenement afgelast op grond van overmacht, is teruggave van het inschrijfgeld en de op de actieplatform gestorte donaties niet mogelijk. Onder overmacht wordt verstaan dat derde(n) of Pink Ribbon geen schuld heeft aan dat het evenement niet kan doorgaan. Bijvoorbeeld indien een evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden, waaronder maar niet beperkt tot, weeromstandigheden en (lokale) overheidsbesluiten niet door kan gaan. Je inschrijfgeld wordt dan beschouwd als een donatie en komt, net al je donaties, ten goede aan de doelstellingen van Pink Ribbon. En word je bijvoorbeeld ziek of heb je geen zin meer? Ook dan kun je het inschrijfgeld niet terugvragen.  

Algemene voorwaarden

 • Sommige acties/evenementen kunnen afgewezen worden op grond van ‘ongeschikt voor Pink Ribbon’. Dit is door Pink Ribbon zelf in te vullen en te bepalen. Bij twijfel of een actie of de communicatie rondom een actie geschikt is, worden indien nodig (ex)patienten betrokken om een goede afweging te kunnen maken. 
  Mocht je twijfelen of jouw actie bij Pink Ribbon past, neem dan contact met ons op via 0900-2020240 (ma t/m vr. 9.00 - 17.00 uur, gebruikelijke belkosten) of mail naar acties@pinkribbon.nl.

 • Pink Ribbon zal met grote zorgvuldigheid je persoonsgegevens verwerken conform ons privacy statement. Dit kun je raadplegen op onze website.

 • Afhankelijk van de impact en/of de grootte van je actie of evenement stellen wij een overeenkomst met je op.

Tips

 • Een (persoonlijke) motivatie waarom je hebt gekozen voor Pink Ribbon is voor je klanten & relaties, of voor je familie, vrienden en collega’s erg inspirerend om te lezen. Op www.pinkribbon.nl vind je meer informatie over het werk van Pink Ribbon.

 • Indien je foto’s of teksten van anderen wilt gebruiken, denk er dan aan om toestemming te vragen aan de fotograaf, de mensen die op de foto staan en/of de auteur van de tekst. Dit in verband met intellectuele eigendomsrechten.

 • Indien je promotiemateriaal ophangt in openbare ruimtes, vergeet dan niet om, indien nodig, daar toestemming voor te vragen.


Overige bepalingen

Roken: Pink Ribbon wil vanwege haar anti-rookbeleid en de duidelijke relatie die er is tussen roken en kanker nooit in verband worden gebracht met de tabaksindustrie. Je betrekt binnen het kader van je activiteiten dan ook geen organisaties opererend in de tabaksindustrie. Ook probeer je jouw actie/evenement als niet-roken activiteit neer te zetten.

Farmaceutische industrie: als je, op welke manier dan ook, organisaties die opereren binnen de farmaceutische industrie bij jouw activiteiten betrekt, dan is altijd overleg met Pink Ribbon nodig. Ook bij samenwerking met de cosmetische industrie en de ‘commercieel medische industrie’ is terughoudendheid geboden. Overleg bij twijfel met de betrokken contactpersoon van Pink Ribbon.

Alternatieve geneeswijzen: samenwerking met personen of instellingen op het terrein van alternatieve geneeswijzen is niet wenselijk, overleg met je Pink Ribbon-contactpersoon is noodzakelijk.

Alcohol: gezien de tegenstrijdige belangen (alcoholpromotie vanuit de industrie versus alcoholmatiging vanuit Pink Ribbon) wordt er vanuit Pink Ribbon niet samengewerkt met de alcoholindustrie. Wanneer jouw actie of evenement mede-gesponsord wordt door de alcoholindustrie (zoals veel muziekevenementen) dan ligt die verantwoordelijkheid bij jou en niet bij Pink Ribbon. De afspraak is dat het actievignet van Pink Ribbon nooit naast een uiting van een alcoholfabrikant komt te staan. Er kan geen directe relatie worden gelegd tussen de alcoholindustrie en Pink Ribbon. Informeer altijd je contactpersoon binnen Pink Ribbon.

Gevaarlijke (chemische) stoffen: vanuit Pink Ribbon is het niet wenselijk samen te werken met de (petro)chemische industrie. Veel bedrijven werken met kankerverwekkende stoffen. Informeer bij twijfel bij je contactpersoon van Pink Ribbon.

Voeding: Pink Ribbon hanteert de stelregel dat er geen gezond of ongezond voedingsmiddel bestaat maar dat er slechts een (on)gezond voedingspatroon is. Samenwerking met de voedingsindustrie bevindt zich in de meeste gevallen in een grijs gebied, waar Pink Ribbon liever buiten wordt gelaten. Let er daarom op dat je het actievignet nooit bij dat van een voedingsproduct plaats. Wat wel kan is sponsoring door bijvoorbeeld de groenteman, een bakker etc. Informeer bij twijfel bij je contactpersoon.

Overig: naast bovenstaande categorieën is er nog een aantal type bedrijven waar Pink Ribbon om uiteenlopende redenen liever niet mee samenwerkt. Het gaat om de seksindustrie, de tattoo- en piercingindustrie (Het zetten van een tatoeage of piercing kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Voor Tattooshops, piercingstudio's en specialisten voor permanente make-up is het daarom van belang dat zij een GGD-vergunning hebben dat dit veilig gebeurd. De GGD verstrekt deze alleen na een inspectie.), de wapenindustrie, bedrijfsactiviteiten met risico’s voor uitbuiting van kinderen en vrouwen, extreme politieke bewegingen en vormen van discriminatie.

Daarnaast kijkt Pink Ribbon naar de intenties van de organisatoren van een actie en verzekert zich van de integriteit van de opzet van een actie.

Ter info
Pink Ribbon gebruikt nooit de frase/woorden ‘strijd tegen borstkanker’.

Nog altijd overlijden dagelijks ongeveer 9 mensen (ook mannen) aan de gevolgen van borstkanker. Al deze mensen hadden héél graag willen overleven, maar dat is, verdrietig genoeg, helaas niet gelukt.

Door het gebruik 'strijd tegen borstkanker' zou de indruk gewekt kunnen worden dat  overleven een keuze is: als je maar genoeg je best doet, ofwel voldoende strijdt, dan zou je borstkanker kunnen overwinnen. Dat is pijnlijk, met name voor de omgeving van de overledenen. Want we weten immers allemaal dat strijden niet per definitie leidt tot overleven. Dat is de reden waarom wij niet communiceren over de strijd tegen borstkanker.

Promotiematerialen 
Via onze webshop zijn er verschillende (promotie)materialen bestellen om je evenement of actie aan te kleden met Pink Ribbon materialen (lintjes, donatiebox etc.).

Contact
Wil je iets vragen of overleggen, bel naar 0900-2020240 (ma t/m vr. 9.00 - 17.00 uur, € 0,01/min met een starttarief van 4,5 cent + de gebruikelijke belkosten) of stuur een e-mail naar acties@pinkribbon.nl.


Over Pink Ribbon

Pink Ribbon maakt per 25 oktober 2016 onderdeel uit van KWF Kankerbestrijding. Pink Ribbon is een eigen merk binnen de KWF organisatie. KWF Kankerbestrijding zet zich in voor het terugbrengen en onder controle krijgen van alle vormen van kanker. Pink Ribbon zet zich specifiek in voor borstkanker.

Pink Ribbon is gevestigd in hetzelfde pand als KWF Kankerbestrijding in Amsterdam. Door heel het land zijn er ook nog circa 70 vrijwilligers die zich inzetten voor Pink Ribbon.

Meer informatie over Pink Ribbon vind je op www.pinkribbon.nl.

Hartelijk dank en veel succes bij de organisatie van je actie of evenement!